Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Sticht. Pens.fds. voor de Ned. Groothandel

Address

Adres

Organisation

Organisatie

Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel
Bezuidenhoutseweg 12
2594AV 'S-GRAVENHAGE
P.O. Box Postbus 93002
2509AA 'S-GRAVENHAGE
NederlandThe Netherlands

Web www.spng.nl
KvK 41151337
Het Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel stelt zich - overeenkomstig het bepaalde in zijn statuten - ten doel het verlenen van pensioenaanspraken aan de (gewezen) deelnemers en hun nabestaanden. Deelnemers zijn de werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van een bij het pensioenfonds aangesloten werkgever. Het pensioenfonds verleent aanspraken op ouderdoms-, nabestaanden-, en wezenpensioen ten behoeve van zijn deelnemers. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Herwinning Grondstoffen (BPF HEGRO) heeft zich voorgenomen te fuseren met Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel.Het Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel (SPNG) stelt zich - overeenkomstig het bepaalde in zijn statuten - ten doel het verlenen van pensioenaanspraken aan de (gewezen) deelnemers en hun nabestaanden. Deelnemers zijn de werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van een bij het pensioenfonds aangesloten werkgever. Het pensioenfonds verleent aanspraken op ouderdoms-, nabestaanden-, en wezenpensioen ten behoeve van zijn deelnemers. SPNG is in mei 2010 gefuseerd met de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Herwinning Grondstoffen.


 

Op zoek naar additionele bedrijfsgegevens?

Company.info biedt u waardevolle bedrijfsinformatie over 2,5 miljoen bedrijven in Nederland. U vindt hier belangrijke informatie over het bedrijfsleven zoals:
- uittreksels
- jaarrekeningen
- informatie over management
- kerncijfers
- nieuws

Deze bedrijfsinformatie is een ideaal hulpmiddel om tijd te besparen in uw prospectselectie en om meer rendement uit uw salesinspanningen te halen.
Kijk voor meer informatie over Company.info op Companyinfo.nl.  .

© '98-'15 Company.info b.v.

server: master01
client: